• 724 484 571
 • kontakt@kluby.vip

  §1
  Postanowienia ogólne

  1. Portal kluby.VIP – serwis internetowy Usługodawcy funkcjonujący pod adresem http://kluby.VIP
  2. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę rozumiane są jako opublikowanie informacji o wszystkich klubach w Polsce
  3. Zleceniodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, składająca zlecenie.
  4. Strony umowy – w niniejszym RiOWH oznaczać będzie Usługodawcę i Zleceniodawcę, występujących zarówno razem jak i osobno. Pojęcie występować będzie również w postaci skróconej jako "strony".
  5. RiOWH – oznacza niniejszy dokument i jest rozumiane jako Regulamin i Ogólne Warunki Handlowe.

  §2
  Rejestracja w portalu i publikacja danych

  1. Rejestracja w serwisie kluby.VIP jest darmowa
  2. Usługodawca ma prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia bez podania przyczyny.
  3. Zleceniodawca może dokonać zmiany opublikowanych w kluby.VIP informacji poprzez zgłoszenie tego faktu na adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub za pośrednictwem poczty.

  §3
  Opłaty i okres abonamentowy

  1. Wpis na portalu kluby.vip jest darmowy

  §4
  Prawa i obowiązki stron

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, ani za przerwę w funkcjonowaniu portalu kluby.VIP, które zaistniały z przyczyn innych niż zawinione wyłącznie przez Usługodawcę.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze Zlecenia, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny, aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do portalu kluby.VIP w przypadku prac konserwacyjnych i modernizacyjnych serwisu lub infrastruktury Usługodawcy.
  4. Zleceniodawca oświadcza, że jest on uprawniony do używania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez niego oraz, że materiały i treści zgłoszone do publikacji w portalu kluby.VIP nie naruszają praw autorskich i innych praw osób trzecich.
  5. Usługodawca samodzielnie decyduje o zawartości portalu kluby.VIP i ogólnym stylu prezentacji publikowanych informacji.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia usługi wobec Zleceniodawcy w przypadku naruszenia postanowień RiOWH.

   

  §6
  Postanowienia końcowe

  1. RiOWH wchodzą w życie z dniem 16.02.2017 roku.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści RiOWH w każdym czasie.
  3. Strony umowy zobowiązują siebie do informowania wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu.
  4. Wszelkie zawiadomienia, w szczególności wypowiedzenie, uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostaną sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie poprzez Pocztę Polską, kuriera lub osobiście.
  5. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego logotypu oraz informacji zgłoszonych do kluby.VIP na potrzeby marketingowe Usługodawcy lub podmiotów wskazanych przez Usługodawcę oraz na ich publikowanie na innych stronach internetowych należących do Usługodawcy lub wskazanych przez niego podmiotów. Zleceniodawca wyraża także zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze handlowym
  6. Przeniesienie przez Zleceniodawcę na osobę trzecią uprawnień wynikających ze Zlecenia może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy.
  7. Dane osobowe Zleceniodawcy wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby związane z realizacją świadczonych usług.

  §7
  Cennik

   

  Zamieszczenie wpisu rozszerzonego Zleceniodawcy przez Usługodawcę w serwisie kluby.VIP jest darmowe

  Wpis VIP obejmuje:

  1. Nazwa firmy, typ firmy, kategoria 
  2. Logo (JPG/GIF/PNG)
  3. Adres firmy – miasto, kod pocztowy, region, adres, kraj
  4. Kontakt – adres e-mail, nr telefonu (stacjonarny i komórkowy), strona WWW, fax + imię i nazwisko osoby kontaktowej –nr tel, e-mail, fax
  5. Slogan firmy
  6. Pełny opis oferty
  7. Słowa kluczowe – 9 
  8. Galeria zdjęć – 8 
  9. Możliwość dodawania filmów- najlepiej odnośnik do filmu umieszczonego na YT 
  10. Odnośnik do: Facebook, Twitter, Google+, Instagram, YouTube
  11. Załączniki (np. oferta cenowa lub ogólna, referencje, zdjęcia)
  12. Inne działalności  

   

  Wszystkie usługi objęte opłatą realizowane są po wpływie płatności na konto bankowe właściciela serwisu kluby.VIP

   

  Cennik szczegółowy, w tym cennik powierzchni reklamowych (buttony, banery, pop-upy), dostępny po wysłaniu zapytania mailowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  O nas

  Cenisz sobie dobra muzykę i obsługę na wysokim poziomie?

  Lubisz poznawać nowe miejsca i niejednokrotnie będąc w obcym Ci mieście zastanawiałeś/aś się czy jest tutaj dobry klub ?

  Świetnie trafiłeś, w naszej bazie znajdziesz wytypowane i sprawdzone kluby do których warto się wybrać !  

  Najlepszy katalog klubów w Polsce

  • Najlepsze kluby Warszawa
  • Najlepsze kluby Kraków
  • Najlepsze kluby Lublin
  • Najlepsze kluby Rzeszów